Etiqueta de registo: 00293cx a2200121 45
001 40257
095 ## $aPTBN00028418
100 ## $a19911217apory0103 ba0
102 ## $aGR
152 ## $aRPC
200 #1 $aElytis,$bOdysseus,$f1911-1996
400 #1 $aElytis,$bOdysseus$3924324
801 #0 $aPT$bBN
810 ## $aDelta larousse
830 ## $aPoeta
ver registos bibliográficos associados