Etiqueta de registo: 00261cx a2200109 45
001 124247
003 http://id.bnportugal.gov.pt/aut/catbnp/124247
095 ## $aPTBN00093758
100 ## $a19940328apory0103 ba0
102 ## $aUS
152 ## $aRPC
200 #1 $aBerryman,$bJohn,$f1914-1972
400 #1 $aBerryman,$bJohn$3939390
801 #0 $aPT$bBN
810 ## $aThe monk
810 ## $ahttps://en.wikipedia.org/wiki/The_Dream_Songs
830 ## $aPoeta
ver registos bibliográficos associados