Open Data Biblioteca Nacional de Portugal

Catálogo da BNP: acesso por Identificadores Unívocos
Registos Bibliográficos associados ao registo de autoridade

Etiqueta de registo: 01161cam 2200301 450
001 1080203
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/1080203
005 20020709151700.0
010 ## $a84-87847-41-2
021 ## $aES$bC-849-1994
100 ## $a20020327d1994 m y0pory0103 ba
101 1# $apor$cspa
102 ## $aES
105 ## $aa z 001gy
106 ## $ar
200 1# $aDoce canto em terra alheia?$e<(>antologia da lírica camoniana)$fLuís de Camões$gsel., introd., notas e apêndice Manuel Ferreiro, Carlos P. Martínez Pereiro, Francisco Salinas Portugal$gil. Luís Seoane
210 ## $aSantiago de Compostela$cLaiovento,$d1994
215 ## $a236, [15] p.$cil.$d21 cm
225 2# $aVento do Sul$v1
327 1# $aContém: Camões em terra alheia : (presenças camonianas na lírica galega)
675 ## $a821.134.3-14"15"$vBN$zpor$3323974
675 ## $a821.134.3-1Camões, Luís de.09$vBN$zpor$3567694
700 #1 $aCamões,$bLuís de,$f1524-1580$310642
702 #1 $aFerreiro Fernández,$bManuel,$f1955-$4220$3912093
702 #1 $aMartínez Pereiro,$bCarlos Paulo,$f1955-$4220$383640
702 #1 $aSalinas Portugal,$bFrancisco,$f1955-$4220$3906017
702 #1 $aSeoane,$bLuís$4440$3241295
966 ## $lBN$mRESIMP$sCAM. 1929 V.$x3
966 ## $lBN$mRESIMP$sCAM. 1929 v.$x3
997 ## $aBIBEOD

Etiqueta de registo: 00744cam 2200229 450
001 999021
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/999021
005 19991104162100.0
010 ## $a84-921126-7-0
100 ## $a19990721d1996 k y0pory0103 ba
101 0# $agag
102 ## $aES
105 ## $ay z 000gy
106 ## $ar
200 1# $aCantigas de amor$eantoloxía$fManuel Ferreiro Fernández, Carlos Paulo Martínez Pereiro
210 ## $aVigo$cAS/PG,$d1996
215 ## $a253, [1] p.$d21 cm
225 2# $a<A >nosa literatura$i<A >nosa terra$iLírica trobadoresca galego-portuguesa medieval$v3
675 ## $a821.134.3-1"04/14"$vBN$zpor$3710330
702 #1 $aMartínez Pereiro,$bCarlos Paulo,$f1955-$383640
702 #1 $aFerreiro Fernández,$bManuel,$f1955-$3912093
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $lBN$mFGMON$sL. 61232 V.$x3
997 ## $aBIBEOD

Etiqueta de registo: 00769cam 2200217 450
001 999025
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/999025
005 19991104160800.0
010 ## $a84-921126-6-2
100 ## $a19990721d1996 k y0pory0103 ba
101 0# $agag
102 ## $aES
106 ## $ar
200 1# $aCantigas de escarnho e de maldizer$ee outras híbridas e dos xéneros menores$eantoloxía$fManuel Ferreiro Fernández, Carlos Paulo Martínez Pereiro
210 ## $aVigo$cAS/PG,$d1996
215 ## $a281, [2] p.$d21 cm
225 2# $aA nosa literatura$inosa terra$iLírica trobadoresca galego-portuguesa medieval$v2
675 ## $a821.134.3-1"04/14"$vBN$zpor$3710330
702 #1 $aMartínez Pereiro,$bCarlos Paulo,$f1955-$383640
702 #1 $aFerreiro Fernández,$bManuel,$f1955-$3912093
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $lBN$mFGMON$sL. 61230 V.$x3
997 ## $aBIBEOD

Etiqueta de registo: 00742cam 2200229 450
001 999030
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/999030
005 19991104154800.0
010 ## $a84-921126-5-4
100 ## $a19990721d1996 k y0pory0103 ba
101 0# $agag
102 ## $aES
105 ## $ay z 000yy
106 ## $ar
200 1# $aCantigas de amigo$eantoloxía$fManuel Ferreiro Fernández, Carlos Paulo Martinez Pereiro
210 ## $aVigo$cAS/PG$d1996
215 ## $a250,[2] p$d21 cm
225 2# $a<A > nosa literatura$i<A >nosa Terra$iLírica trobadoresca galego-portuguesa medieval$v1
675 ## $a821.134.3-1"04/14"$vBN$zpor$3710330
702 #1 $aMartínez Pereiro,$bCarlos Paulo,$f1955-$383640
702 #1 $aFerreiro Fernández,$bManuel,$f1955-$3912093
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $lBN$mFGMON$sL. 61231 V.$x3
997 ## $aBIBEOD

Etiqueta de registo: 00230nam 2200025 450
001 1319293
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/1319293
010 ## $a84-9749-113-0
021 ## $aES$bC-1582/2004
100 ## $a20050404d2004 m y0pory0103 ba
101 0# $aspa
102 ## $aES
106 ## $ar
200 1# $aMal ollo!...$ecomedia de ambiente mariñeiro
210 ## $aCoruña$cBiblioteca-Arquivo Teatral "Francisco Pillado Mayor",$d2004
215 ## $a131, [4] p.
225 2# $aBiblioteca-Arquivo Teatral "Francisco Pillado Mayor"$v33.$iSerie Azul
675 ## $a821.134.2-2"19"$vBN$zpor$3881355
675 ## $a792.5(460)$vBN$zpor$31189562
700 #1 $aGonzález,$bCàndido A.,$f1905-1966$31208217
702 #1 $aFerreiro Fernández,$bManuel,$f1955-$4340$3912093
702 #1 $aTato Fontaíña,$bLaura$4340$31173050
966 ## $lBN$mFGMON$sL. 83403 V.$x4

Etiqueta de registo: 00000nam 2200025 450
001 1897155
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/1897155
010 ## $a978-84-453-5167-3
100 ## $a20150323d2014 m y0pory01030103ba
101 0# $aspa
102 ## $aES
106 ## $ar
200 1# $a<O >cancioneiro de Pero Mafaldo
205 ## $aEd. crítica
210 ## $aSantiago de Compostela$cCentro Ramón Piñero para a Investigación en Humanidades,$d2014
215 ## $a211 p.
700 #1 $aEirín García,$bLeticia$31383100
701 #1 $aFerreiro Fernández,$bManuel,$f1955-$4070$3912093
702 #1 $aGonzález Gómez,$bManuel$4695$31673722
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $lBN$mFGMON$x3

OpendataBNP@bnportugal.pt | Mais informação sobre acesso aos dados BNP