Open Data Biblioteca Nacional de Portugal

Catálogo da BNP: acesso por Identificadores Unívocos
Registos Bibliográficos associados ao registo de autoridade

Etiqueta de registo: 00000nam 2200025 450
001 1965526
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/1965526
010 ## $a978-84-92925-84-7
100 ## $a20170619d2017 m y0pory01030103ba
101 0# $aspa
102 ## $aES
106 ## $ar
200 1# $a<As >Laranxas máis laranxas de todas as laranxas
210 ## $a[Santigo de Compostela]$cConsello da Cultura Galega,$d2017
215 ## $a67, [6] p.$e[7] il.
700 #1 $aCasares,$bCarlos,$f1941-$339410
702 #1 $aSeoane,$bLuís$4440$3241295
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $lBN$mFGMON$x3

Etiqueta de registo: 00230nam 2200025 450
001 1319303
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/1319303
010 ## $a84-453-3896-X
021 ## $aES$bC-2389-2004
100 ## $a20050404d2004 m y0pory0103 ba
101 0# $aspa
102 ## $aES
106 ## $ar
200 1# $a<As >laranxas máis laranxas de todas as laranxas [de] Carlos Casares
205 ## $a1ª ed
210 ## $aSantiago de Compostela$cXunta de Galicia,$d2004
215 ## $a141, [2] p.
225 2# $aCentro Dramático Galego$v33
675 ## $a792(460)$vBN$zpor$3435011
675 ## $a821.134.2-2Casares, Carlos.09$vBN$zpor$31225711
702 #1 $aCasares,$bCarlos,$f1941-$4100$339410
710 02 $aCentro Dramático Galego$3904040
966 ## $lBN$mFGMON$sB.A. 24945 V.$x4
997 ## $aBIBEOD

Etiqueta de registo: 00230nam 2200025 450
001 1369880
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/1369880
010 ## $a84-7154-232-3
021 ## $aES$bVG-15-1985
100 ## $a20060508d1985 m y0pory0103 ba
101 0# $aspa
102 ## $aES
106 ## $ar
200 1# $aXoguetes para un tempo prohibido
205 ## $a6ª ed
210 ## $aVigo$cGalaxia,$dcop. 1985
215 ## $a141, [3] p.
225 2# $aGalaxia.$iNarrativa$v32
675 ## $a821.134.4-32"19"$vBN$zpor$31278324
700 #1 $aCasares,$bCarlos,$f1941-$339410
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $lBN$mFGMON$sL. 98513 P.$x3
997 ## $aBIBEOD

Etiqueta de registo: 00230nam 2200025 450
001 1371765
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/1371765
010 ## $a84-7154-387-7
021 ## $aES$bVG-219-1981
100 ## $a20060601d1981 m y0pory0103 ba
101 0# $aspa
102 ## $aES
106 ## $ar
200 1# $aR. Otero Pedrayo
210 ## $aVigo$cGalaxia,$a1981
215 ## $a216, [5] p.
225 2# $aConciencia de Galicia$v6
532 12 $aRamón Otero Pedrayo
675 ## $a821.134.4Otero Pedrayo, Ramon.09$vBN$zpor$31321255
675 ## $a929Otero Pedrayo, Ramon$vBN$zpor$31321256
700 #1 $aCasares,$bCarlos,$f1941-$339410
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $lBN$mFGMON$sL. 100226 P.$x3
997 ## $aBIBEOD

Etiqueta de registo: 00230nam 2200025 450
001 1371916
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/1371916
010 ## $a84-7154-478-4
021 ## $aES$bVG-248-1984
100 ## $a20060602d1984 m y0pory0103 ba
101 0# $agag
102 ## $aES
106 ## $ar
200 1# $a<Os >escuros soños de Clío
205 ## $a4ª ed
210 ## $aVigo$cGalaxia,$dcop. 1984
215 ## $a135, [4] p.
225 2# $aGalaxia.$iNarrativa$v51
675 ## $a821.134.4-34"19"$vBN$zpor$31017116
700 #1 $aCasares,$bCarlos,$f1941-$339410
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $lBN$mFGMON$sL. 98957 P.$x3
997 ## $aBIBEOD

Etiqueta de registo: 00230nam 2200025 450
001 1371932
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/1371932
010 ## $a84-7154-386-9
021 ## $aES$b140-1981
100 ## $a20060602d1981 m y0pory0103 ba
101 0# $aspa
102 ## $aES
106 ## $ar
200 1# $aVicente Risco
210 ## $aVigo$cGalaxia,$d1981
215 ## $a234, [5] p.
600 #1 $aRisco,$bVicente,$f1884-1962$j[Biografias]$2SIPOR$31290890
675 ## $a929Risco, Vicente$vBN$zpor$31290892
675 ## $a821.134.4Risco, Vicente.09$vBN$zpor$31290891
700 #1 $aCasares,$bCarlos,$f1941-$339410
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $lBN$mFGMON$sL. 98304 P.$x3
997 ## $aBIBEOD

Etiqueta de registo: 00547cam 2200205 450
001 161309
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/161309
005 20000120141000.0
010 ## $a84-7154-445-8
021 ## $aES$bVG-318-1985
095 ## $aPTBN00168096
100 ## $a19881018d1985 km y0pora0103 ba
101 0# $aspa
102 ## $aES
200 1# $aAires da miña terra e outros poemas
205 ## $a2ª ed
210 ## $aVigo$cGalaxia,$d1985
215 ## $a309, [8] p.
225 2# $aBiblioteca básica da cultura galega.$iLiteratura$v32
675 ## $a821.134.4-1"18"$vBN$zpor$3880902
700 #1 $aCurros Enríquez,$bManuel,$f1851-1908$3854832
702 #1 $aCasares,$bCarlos,$f1941-$4080$339410
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $lBN$mFGMON$sL. 98328 P.$x3
997 ## $aBIBEOD

Etiqueta de registo: 00230nam 2200025 450
001 1371334
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/1371334
010 ## $a84-7154-355-9
021 ## $aES$bVG-366-1983
100 ## $a20060529d1983 m y0pory0103 ba
101 0# $aspa
102 ## $aES
106 ## $ar
200 1# $aIlustrísima
205 ## $a2ª ed
210 ## $aVigo$cGalaxia,$dcop. 1983
215 ## $a129, [2] p.
225 2# $aGalaxia.$iNarrativa
675 ## $a821.134.4-32"19"$vBN$zpor$31278324
700 #1 $aCasares,$bCarlos,$f1941-$339410
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $lBN$mFGMON$sL. 99332 P.$x3

Etiqueta de registo: 00230nam 2200025 450
001 1369945
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/1369945
010 ## $a84-7507-022-1
021 ## $aES$bM. 19375-1981
100 ## $a20060509d1981 m y0pory0103 ba
101 0# $agag
102 ## $aES
106 ## $ar
200 1# $aGuía pra pilla-las Troitas, miñas señoras
210 ## $aVigo$cXerais de Galicia,$dcop. 1981
215 ## $a183 p.
225 2# $aMontes e fontes.$iGuias$v14
675 ## $a821.134.4-7"19"$vBN$zpor$31311446
700 #1 $aMoralejo Alvarez,$bJuan José,$f1941-$3693970
702 #1 $aCasares,$bCarlos,$f1941-$4080$339410
702 #1 $aCunqueiro,$bA.,$f1911-1981$4080$356587
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $lBN$mFGMON$sL. 99400 P.$x3

Etiqueta de registo: 00511nam 2200181 450
001 1342136
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/1342136
010 ## $a84-7154-356-7
021 ## $aES$bVG-54-1980
035 ## $aUALLC/18-11-2005/4116
100 ## $a19951023d19801936k y0pory0103 ba
101 0# $aspa
102 ## $aES
200 1# $aCurros Enríquez$fCarlos Casares
210 ## $aVigo$cGalaxia$dD.L. 1980
215 ## $a236 p.
225 2# $aConciencia de Galicia$v2
675 ## $a821.134.4Enríquez, Curros.09$vBN$zpor$31257374
675 ## $a929Enríquez, Curros$vBN$zpor$31257377
675 ## $a821.134.4-1"18"$vBN$zpor$3880902
700 #1 $aCasares,$bCarlos,$f1941-$339410
801 #0 $aPT$bUALLC$gRPC
966 ## $lBN$mFGMON$sL. 97269 P.$x3
997 ## $aBIBEOD

Etiqueta de registo: 00000nam 2200025 450
001 1862196
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/1862196
010 ## $a84-7154-396-6
021 ## $aES$bVG-215-1988
100 ## $a20140122d1988 m y0pory01030103ba
101 0# $aspa
102 ## $aES
106 ## $ar
200 1# $aVento ferido
205 ## $a6ª ed
210 ## $aVigo$cGalaxia,$d1988
215 ## $a101, [6] p.
675 ## $a821.134.4-34"19"$vBN$zpor$31017116
700 #1 $aCasares,$bCarlos,$f1941-$339410
702 #1 $aMaside,$bXulio$4440$31582615
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $lBN$mFGMON$pColeção Ana Hatherly$sL. 111357 P.$x3
997 ## $aBIBEOD

Etiqueta de registo: 00587nam 2200205 450
001 1342146
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/1342146
010 ## $z84-7154-742-5
021 ## $aES$bVG.171-1984
035 ## $aUALLC/18-11-2005/4142
100 ## $a19951024d1984 k y0pory0103 ba
101 0# $aspa
102 ## $aES
106 ## $ar
200 1# $aConversas con Ánxel Fole
210 ## $aVigo$cGalaxia,$d1984
215 ## $a101, [3] p.
225 2# $aConversas$v1
600 #1 $aFole,$bÁnxel,$f1903-1986$x[Entrevistas]$2SIPOR$31296693
675 ## $a821.134.4Fole, Ánxel(047.53)$vBN$zpor$31296694
700 #1 $aCasares,$bCarlos,$f1941-$339410
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
801 #0 $aPT$bUALLC$gRPC
966 ## $lBN$mFGMON$sL. 99391 P.$x3
997 ## $aBIBEOD

Etiqueta de registo: 00000nam 2200025 450
001 1977968
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/1977968
010 ## $a978-84-92923-87-8
021 ## $aES$bC.1710-2017
100 ## $a20171207d2017 m y0pory01030103ba
101 0# $aspa
102 ## $aES
106 ## $ar
200 1# $a<A >cultura galega no século XXI
210 ## $aSantiago de Compostela$cConsello da Cultura Galega,$d2017
215 ## $a42, [3] p.$e1 DVD
225 2# $a<As >nosas voces$v25
700 #1 $aCasares,$bCarlos,$f1941-$339410
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $lBN$mFGMON$x3

OpendataBNP@bnportugal.pt | Mais informação sobre acesso aos dados BNP