Open Data Biblioteca Nacional de Portugal

Catálogo da BNP: acesso por Identificadores Unívocos
Registos Bibliográficos associados ao registo de autoridade

Etiqueta de registo: 00230nam 2200025 450
001 1793239
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/1793239
010 ## $a978-84-92923-22-9
100 ## $a20111027d2011 k a0pory0103 ba
101 0# $aspa
102 ## $aES
106 ## $ar
200 1# $aEmigrante dun país soñado
210 ## $aSantiago de Compostela$cConsello de Cultura Galega,$d2011
215 ## $a493 p.
320 ## $aContém bibliografia
675 ## $a75Seoane, Luis(042)$vBN$zpor$31293723
675 ## $a061.3$vBN$zpor$3292562
702 #1 $aVillares,$bRamón,$f1951-$4340$338244
710 12 $aCongreso Internacional Luís Seoane : Galicia-Argentina : Unha Dobre Cidadanía,$eSantiago de Compostela,$f2010$31490102
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $lBN$mFGMON$sB.A. 36462 V.$x3

Etiqueta de registo: 00230nam 2200025 450
001 1707400
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/1707400
010 ## $a978-84-9887-000-8
021 ## $aES$bC-1089-2008
100 ## $a20090331d2008 m y0pory0103 ba
101 0# $aspa
102 ## $aES
106 ## $ar
200 1# $a<A >patria enteira$ehomenaxe a Xosé Ramón Barreiro Fernández$fed. X. L. Axeitos, Emilio Grandío Seoane, Ramón Villares
210 ## $aSantiago de Compostela$cConsello da Cultura Galega,$d2008
215 ## $a1163, [4] p.
320 ## $aContém bibliografia
675 ## $a94(460)"17/20"(042)$vBN$zpor$31522381
675 ## $a821.134.4.09(042)$vBN$zpor$31423709
702 #1 $aAxeitos,$bXosé Luís,$f1945-$4340$3618975
702 #1 $aGrandío Seoane,$bEmilio,$f1967-$4340$31417743
702 #1 $aVillares,$bRamón,$f1951-$4340$338244
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $lBN$mFGMON$sH.G. 63572 V.$x3

Etiqueta de registo: 01047cam 2200349 450
001 319576
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/319576
005 19981229000000.0
010 ## $a972-24-0812-7
021 ## $aPT$b44662/91
095 ## $aPTBN00335633
100 ## $a19910429d1991 m y0pory0103 ba
101 1# $apor$cgag
102 ## $aPT
105 ## $aab z 001yy
106 ## $ar
200 1# $aHistória da Galiza$fRamón Villares$gtrad. Maria Leonor Garcia da Cruz
205 ## $a1ª ed
210 ## $aLisboa$cLivros Horizonte,$d1991
215 ## $a179, [2] p.$cil.$d21 cm
225 2# $aHorizonte histórico$v38
304 ## $aTít. orig.: Historia de Galícia
607 ## $aGaliza (Espanha)$xHistória$2SIPOR$338624
675 ## $a94(460)$vBN$zpor$3779117
700 #1 $aVillares,$bRamón,$f1951-$338244
702 #1 $aCruz,$bMaria Leonor García da,$f1960-$4730$338245
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $c2$lBN$mFGMON$sH.G. 39796 V.$x1
966 ## $c2$lBN$mFGMON$sH.G. 39796 V.$x1
997 ## $aBIBEOD

Etiqueta de registo: 00230cas 2200025 450
001 1374946
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/1374946
011 ## $a1134-2277$f1134-2277
100 ## $a20060912a19919999k y0pory01030103ba
101 0# $aspa
102 ## $aES
106 ## $ar
110 ## $aahazz 0uu0
200 1# $aAyer$erevista de historia contemporánea$fAsociación de Historia Contemporánea$gdir. Ramón Villares Paz
210 ## $aMadrid$cAsociación de Historia Contemporánea,$d[1991]-
215 ## $d21 cm
303 ## $aDescrição baseada em: nº 45 (2002)
326 ## $aTrimestral
530 1# $aAyer$b(Madrid)
620 ## $dMadrid
675 ## $a94(460)(05)$vBN$zpor$31019457
702 #1 $aVillares,$bRamón,$f1951-$4300$338244
712 02 $aAsociación de Historia Contemporánea$4650$31251283
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
930 ## $dR.E. 11551 V.$j N»45 (Jan. 2002) - N»54 (Jul. 2004)$lBN$mNORMAL
930 ## $dR.E. 11551 V.$j N»56 (2005) - N»104 (2016)$lBN$mNORMAL
930 ## $dR.E. 11551 V.$j N»105 (2017) - N»107 (2017)$lBN$mNORMAL
930 ## $dR.E. 11551 V.$j N»110 (2018)$lBN$mNORMAL
930 ## $dR.E. 11551 V.$j N»112 (2018)$lBN$mNORMAL
966 ## $lBN$mFGREV$sR.E. 11551 V.
966 ## $lBN$mFGREV$sR.E. 11551 V.-D

Etiqueta de registo: 00230nam 2200025 450
001 1685413
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/1685413
010 ## $a978-84-96530-46-1
021 ## $aES$bC-4146-2007
100 ## $a20080620d2007 m y0pory0103 ba
101 0# $aspa
102 ## $aES
106 ## $ar
200 1# $a<Os >símbolos de Galicia$fed. Xosé Ramón Barreiro Fernández, Ramón Villares
210 ## $aSantiago de Compostela$cConsello da Cultura Galega,$d2007
215 ## $a199 p.$cil.$d34 cm
320 ## $aBibliografia, p. 190-192
675 ## $a929.9(460)$vBN$zpor$31352984
675 ## $a342.22(460)$vBN$zpor$31352981
675 ## $a94(460)"18/19"$vBN$zpor$3918745
702 #1 $aBarreiro Fernández,$bXosé Ramón$4340$3421597
702 #1 $aVillares,$bRamón,$f1951-$4340$338244
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $lBN$mFGMON$sH.G. 9682 A.$x3

Etiqueta de registo: 00587cam 2200217 450
001 590004
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/590004
005 19990104000000.0
010 ## $a84-7507-065-5$bbroch.
021 ## $aES$bM. 25.536-1982
095 ## $aPTBN00799300
100 ## $a19990104d1982 km y0pory0103 ba
101 0# $agag
102 ## $aES
106 ## $ar
200 1# $aForos, frades e fidalgos$eestudios de historia social de Galicia
210 ## $aVigo$cEdicións Xerais de Galicia,$dcop. 1982
215 ## $a243, [2] p.
225 2# $aMontes e fontes.$iEnsaio.$iHistoria$v30
675 ## $a316.342(460-16)"15/18"$vBN$zpor$31313544
675 ## $a323.3(460-16)"15/18"$vBN$zpor$31313545
675 ## $a94(460-16)"15/18"$vBN$zpor$31313546
700 #1 $aVillares,$bRamón,$f1951-$338244
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $lBN$mFGMON$sS.C. 36108 P.$x3
997 ## $aBIBEOD

Etiqueta de registo: 00792cam 2200253 450
001 660824
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/660824
005 19990106000000.0
010 ## $a84-7585-808-2
095 ## $aPTBN00872555
100 ## $a19970110d1996 k y0pory0103 ba
101 0# $aspa
102 ## $aES
105 ## $ay z 000yy
106 ## $ar
200 1# $aPerspectivas de historia local$eGalicia y Portugal$fRamón Villares... [et al.]$g[ed.] Joseba Agirreazkuenaga, Mikel Urquijo
210 ## $aBilbao$cUniversidad del País Vasco,$d1996
215 ## $a94 p.$d21 cm
225 2# $aEuropean local and regional comparative history series$v5
320 ## $aContém referências bibliográficas
675 ## $a930(460)(042)$vBN$zpor$31228349
675 ## $a930(469)(042)$vBN$zpor$31168272
675 ## $a061.3$vBN$zpor$3292562
701 #1 $aVillares,$bRamón,$f1951-$4070$338244
702 #1 $aAgirreazkuenaga,$bJoseba$4340$3668228
702 #1 $aUrquijo,$bMikel$4340$3668229
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $lBN$mFGMON$sH.G. 53817 V.$x2
997 ## $aBIBEOD
998 ## $aLLE35-655

Etiqueta de registo: 00230nam 2200025 450
001 1368996
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/1368996
010 ## $a84-323-0437-9
021 ## $aES$bM. 14789-1982
100 ## $a20060427d1982 m y0pory0103 ba
101 0# $aspa
102 ## $aES
200 1# $a<La >propiedad de la tierra en Galicia, 1500-1936
205 ## $a1ª ed
210 ## $aMadrid$cXXI-Siglo Veintiuno de España,$d1982
215 ## $a[8], 453 p.$cil.$d24 cm
225 2# $aHistoria
320 ## $aBibliografia, p. 429-448
675 ## $a332.21(460-16)"1500/1936"$vBN$zpor$31248142
675 ## $a347.23(460-16)"1500/1936"$vBN$zpor$31248143
675 ## $a94(460-16)"1500/1936"$vBN$zpor$31248144
700 #1 $aVillares,$bRamón,$f1951-$338244
966 ## $lBN$mFGMON$sS.C. 104837 V.$x3
966 ## $lBN$mFGMON$sS.C. 111220 V.$x3
997 ## $aBIBEOD

Etiqueta de registo: 00230nam 2200025 450
001 1369131
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/1369131
010 ## $a84-7154-463-6
021 ## $aES$bVG-731984
100 ## $a20060428d1984 m y0pory0103 ba
101 0# $aspa
102 ## $aES
200 1# $a<A >historia
210 ## $aVigo$cGalaxia,$d1984
215 ## $a266, [1] p.
225 2# $aBiblioteca básica da cultura galega$v2
675 ## $a94(460-16)".../1981"$vBN$zpor$31249910
700 #1 $aVillares,$bRamón,$f1951-$338244
966 ## $lBN$mFGMON$sH.G. 37702 P.$x3
997 ## $aBIBEOD

Etiqueta de registo: 00000nam 2200025 450
001 1829110
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/1829110
010 ## $a978-84-92923-40-3
100 ## $a20130125e2012 k y0pory01030103ba
101 0# $agag
102 ## $aES
106 ## $ar
200 1# $aConstitución política da monarquía española promulgada en Cádiz o 19 de Marzo de 1812$fed. Ramón Máiz, Ramón Villares$gtextos Roberto L. Blanco Valdés, Ramón Maíz, María de Lourdes Pérez González.$cDiscurso preliminar lido nas cortes ao presentar a Comisión de Constitución o proxecto dela$fAgustín de Argüelles
205 ## $aFac-simil
210 ## $aSantiago de Compostela$cConsello da Cultura Galega,$d2012
215 ## $a514 p.
305 ## $aEdición aniversario (1812-2012)
320 ## $aContém bibliografia
324 ## $aFac-simile de: Cadiz : Imprenta Real, 1812
327 1# $aContém: Versão da Constituição em galego e o texto "A Constitución gaditana dende Galicia : fontes bibliográficas e hemrográficas" de María de Lourdes Pérez González, membro do Corpo Facultativo de Arquivos e Bibliotecas
500 00 $aConstituição,$k1812
517 1# $aDiscurso preliminar lido nas cortes ao presentar a Comisión de Constitución o proxecto dela
675 ## $a342.4(460)"1812"$vBN$zpor$31352280
702 #1 $aMáiz,$bRamón,$f1953-$4340$3251848
702 #1 $aVillares,$bRamón,$f1951-$4340$338244
702 #1 $aArgüelles,$bAgustin,$f1778-1844$4070$394980
702 #1 $aBlanco Valdés,$bRoberto L.$4070$3883045
702 #1 $aPérez González,$bLourdes$4070$31489184
710 01 $aEspanha.$3931611
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $lBN$mFGMON$sS.C. 43006 P.$x3

Etiqueta de registo: 00000nam 2200025 450
001 1973859
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/1973859
010 ## $a978-989-20-6470-3
021 ## $aPT$b405846/16
100 ## $a20171017d2016 m y0pory01030103ba
101 0# $apor
102 ## $aPT
105 ## $aa z 000yy
106 ## $ar
200 1# $aCutouts - pintura$fPintomeira$gtexto Ramón Villares
210 ## $a[S.l.]$cPintarte,$d2016
215 ## $a[30] p.$ctodo il.$d26 cm
675 ## $a75Pintomeira, Arlindo$vBN$zpor$31678795
675 ## $a75.041(=1:469)"19/20"$vBN$zpor$31508428
700 #0 $aPintomeira,$f1946-$31694359
702 #1 $aVillares,$bRamón,$f1951-$338244
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
856 41 $uhttp://rnod.bnportugal.gov.pt/ImagesBN/winlibimg.aspx?skey=&doc=1973859&img=99693&save=true
900 ## $aBIBNAC$d20171211
966 ## $lBN$mFGMON$sB.A. 42228 V.$x1
966 ## $lBN$mFGMON$sB.A. 42228 V.-D$x1

Etiqueta de registo: 00000nam 2200025 450
001 1977978
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/1977978
010 ## $a978-84-92923-88-5
021 ## $aES$bC 1735-2017
100 ## $a20171207d2017 m y0pory01030103ba
101 0# $aspa
102 ## $aES
106 ## $ar
200 1# $a<Os >exilios ibéricos$eunha ollada comparada nos 70 anos da fundación do consello de Galiza$fed. Ramón villares, Xosé M. Núnez Seixas
210 ## $aSantiago de Compostela$cConsello da Cultura Galega,$d2017
215 ## $a437 p.
225 2# $aActas
702 #1 $aVillares,$bRamón,$f1951-$4340$338244
702 #1 $aNúnéz Seixas,$bXosé Manoel$4340$3912133
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $lBN$mFGMON$x3

Etiqueta de registo: 00000nam 2200025 450
001 1987062
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/1987062
010 ## $a978-84-375-0792-7
100 ## $a20180404d2018 m y0pory01030103ba
101 0# $aspa
102 ## $aES
106 ## $ar
200 1# $a<Un >escritor en el frente republicano
205 ## $a1ª ed
210 ## $aMadrid$cFondo de Cultura Económica$cConsello da Cultura Galega,$d2018
215 ## $a658, [1] p.
700 #1 $aCalvo,$bLino Novás$31715132
702 #1 $aVillares,$bRamón,$f1951-$4080$338244
702 #1 $aEspinosa Domínguez,$bCarlos,$f1950-$4220$31715134
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $lBN$mFGMON$x3

Etiqueta de registo: 00000nam 2200025 450
001 2030310
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/2030310
010 ## $a978-84-17802-06-6
021 ## $aES$bC 1172-2019
100 ## $a20101001e20191923m y0pory01030103ba
101 0# $aspa
102 ## $aES
106 ## $ar
200 1# $a<La >emigración en Galicia
210 ## $aSantiago de Compostela$cConsello da Cultura Galega,$d2019
215 ## $a143, [6] p.
322 ## $aFac-simile da ed.: Coruna : Tipografia El Noroeste, 1923
700 #1 $aCastro López,$bRamón,$f1871-$31767669
702 #1 $aVillares,$bRamón,$f1951-$4080$338244
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $lBN$mFGMON$x3

OpendataBNP@bnportugal.pt | Mais informação sobre acesso aos dados BNP