Open Data Biblioteca Nacional de Portugal

Catálogo da BNP: acesso por Identificadores Unívocos
Registos Bibliográficos associados ao registo de autoridade

Etiqueta de registo: 00230nas 2200025 450
001 1757600
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/1757600
021 ## $aES$bC-2245-2006
100 ## $a20100924e20061952m d0pory0103 ba
101 0# $agag
102 ## $aES
106 ## $ar
110 ## $aayyzz 0dg1
200 1# $aGalicia$erevista del Centro Gallego de Caracas$fdir. Antonio Somoza Outeiral
205 ## $aEd. facsimilar$fprol. Francisco Fernández del Riego$gintrod. e índices Luís Alonso Girgado$gcolab. Xurxo Martínez Crespo
207 #0 $aA. 1, nº 1 (25 jul. 1952) - a. 2, nº 10 (jul./ag. 1954)
210 ## $a[Santiago de Compostela]$cXunta de Galicia$cSecretaría Xeral de Política Lingüística$cCentro Ramón Piñero para a Investigación em Humanidades,$dD.L. 2006
215 ## $d33 cm
324 ## $aReprodução facsimilada de publicação em série irregular, Caracas : C.G., 1952-1954
326 ## $aPeriodicidade irregular
620 ## $dCaracas
675 ## $a050Galicia"1952/1954"$vBN$zpor$31535913
702 #1 $aSomoza Outeiral,$bAntonio$4300$31535888
702 #1 $aFernández del Riego,$bFrancisco$4080$331290
702 #1 $aAlonso Girgado,$bLuís,$f1946-$4080$3694209
702 #1 $aMartínez Crespo,$bXurxo$4205$31254703
712 02 $aCentro Gallego de Caracas$4650$31535882
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
930 ## $dR.E. 1571 A.$jA. 1, n» 1 (25 Jul. 1952)-A. 2, n» 10 (Jul./Ag. 1954)$lBN$mNORMAL
966 ## $lBN$mFGREV$sR.E. 1571 A.$x3

Etiqueta de registo: 00674cam 2200217 450
001 1311854
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/1311854
005 20041214112803.0
010 ## $a84-7154-360-5
021 ## $aES$bVG-101/1980
035 ## $aUNLCEG001/26-01-2005/353
100 ## $a20021009d1980 k y0pory0103 ba
101 0# $agag
102 ## $aES
106 ## $ar
200 1# $aTesouros novos e vellos
205 ## $a2ª ed
210 ## $aVigo$cGalaxia,$dcop. 1980
215 ## $a112, [3] p.
675 ## $a398.2(460-16)$vBN$zpor$31285277
700 #1 $aCunqueiro,$bA.,$f1911-1981$356587
702 #1 $aRof Carballo,$bJ.$4080$3218397
702 #1 $aFernández del Riego,$bFrancisco$4675$331290
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
801 #0 $aPT$bUNLCEG$gRPC
856 ## $uhttp://ceg.fcsh.unl.pt/capas/1650.jpg$zVisualização da capa do livro
966 ## $lBN$mFGMON$sS.C. 36633 P.$x3

Etiqueta de registo: 00230nam 2200025 450
001 1369712
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/1369712
010 ## $a84-7492-213-5
021 ## $aES$bC-255-1984
100 ## $a20060505d1984 m y0pory0103 ba
101 0# $aspa
102 ## $aES
105 ## $aa z 001yc
106 ## $ar
200 1# $aEscritores de Portugal e do Brasil$fFco. Fdez. del Riego
210 ## $aA Coruña$cCastro,$d1984
215 ## $a228, [2] p.$d19 cm
225 2# $aEnsaio/filoloxía
606 ## $aEscritores portugueses$zSéc. 19-20$j[Biografias]$2SIPOR$31290465
606 ## $aEscritores brasileiros$zSéc. 19-20$j[Biografias]$2SIPOR$31290466
675 ## $a929A/Z"18/19"$vBN$zpor$31214952
675 ## $a821.134.3A/Z"18/19".09$vBN$zpor$31512791
675 ## $a821.134.3(81)A/Z"18/19".09$vBN$zpor$31672575
700 #1 $aFernández del Riego,$bFrancisco$331290
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
801 #0 $aPT$bBN$c20170504
966 ## $lBN$mFGMON$sL. 99836 P.$x3

Etiqueta de registo: 00230nam 2200025 450
001 1373102
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/1373102
010 ## $a84-7492-179-1
021 ## $aES$bC-371-1983
100 ## $a20060616d1983 m y0pory0103 ba
101 0# $agag
102 ## $aES
106 ## $ar
200 1# $aAnxel Casal e o libro galego
210 ## $aA Coruña$cEdiciós do Castro,$dcop. 1983
215 ## $a226, [9] p.
225 2# $aDocumentos para a historia contemporánea de Galicia$v7
675 ## $a655Casal, Ánxel$vBN$zpor$31293772
675 ## $a929Casal, Ánxel$vBN$zpor$31293774
700 #1 $aFernández del Riego,$bFrancisco$331290
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $lBN$mFGMON$sS.A. 116740 V.$x3

Etiqueta de registo: 00556cam 02200181 04500
001 480569
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/480569
005 19990101000000.0
095 ## $aPTBN00683350
100 ## $a19950110d1966 km y0pory0103 ba
101 0# $apor
102 ## $aPT
200 1# $a<O >infruxo da poesia popular galega na poesia culta$fFrancisco del Riego
210 ## $aLisboa$cJunta Inv. Ultramar,$d[D.L. 1966]
215 ## $a9 p.$d26 cm
305 ## $aSep. Actas Congresso Int. Etnografia de Santo Tirso, I
700 #1 $aFernández del Riego,$bFrancisco$331290
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $lBN$mFGMON$sS.C. 25956 V.

Etiqueta de registo: 00443cam 2200181 450
001 653145
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/653145
005 19990106000000.0
095 ## $aPTBN00864859
100 ## $a19970224d1974 m y0pory0103 ba
101 0# $aspa
102 ## $aES
105 ## $ayyyyzzzz000aa
200 1# $aLetras do noso tempo
210 ## $aVigo$cGalaxia,$dimpr. 1974
215 ## $a246, 1 p.
700 #1 $aFernández del Riego,$bFrancisco$331290
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $lBN$mFGMON$sL. 72832 P.$x2

Etiqueta de registo: 00619cam 02200229 04500
001 337474
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/337474
005 19981229000000.0
010 ## $a84-7154-354-0
021 ## $aES$bVG-45-1980
095 ## $aPTBN00355726
100 ## $a19920130d1980 m y0pory0103 ba
101 0# $aroa
102 ## $aES
105 ## $ay z 001gy
106 ## $ar
200 1# $aDo posmodernismo aos novos$f[compil.] Francisco Fernanez del Riego
210 ## $aVigo$cGalaxia,$dD.L. 1980
215 ## $a525, [2] p.
675 ## $a869.9-1 A/Z "19"$vBN$zpor$3392770
702 #1 $aFernández del Riego,$bFrancisco$4220$331290
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $lBN$mFGMON$sL. 84253 P.$x3

Etiqueta de registo: 00627cam 02200181 04500
001 286475
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/286475
005 19981209141000.0
095 ## $aPTBN00298300
100 ## $a19881002d1976 m y0pora0103 ba
101 0# $aroa
102 ## $aES
200 1# $aDo dezanove aos continuadores$epoesia galega$elimiar, biografia e literatura, bibliografia, autoloxia e notas, cronologia histórico-literária$fFrancisco Fernandez del Riego
210 ## $aVigo$cEditorial Galaxia,$dimp. 1976
215 ## $a324, [1] p.$d18 cm
675 ## $a821.134.3-6"19"$vmed$zpor$3289251
700 #1 $aFernández del Riego,$bFrancisco$331290
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $lBN$mFGMON$sL. 73504 P.$x2

Etiqueta de registo: 00615cam 022002171 04500
001 241599
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/241599
005 19981204173300.0
095 ## $aPTBN00250444
100 ## $a19891128d1968 k y0pora0103 ba
101 0# $aroa
102 ## $aPT
200 1# $aEncol da literatura popular galega$fFrancisco Fernández del Riego
210 ## $aPorto$cJunta Distrital,$d[D.L. 1968]
215 ## $a8 p.$d23 cm
305 ## $aSep. Rev. Etnografia, 19
675 ## $a087.6(460)$vBN$zpor$3424847
700 #1 $aFernández del Riego,$bFrancisco$331290
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $lBN$mFGMON$sS.C. 30024 V.
998 ## $aUPLE5 - 00249

Etiqueta de registo: 00701cam 02200229 04500
001 179673
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/179673
005 19981127234700.0
095 ## $aPTBN00186834
100 ## $a19000001d1981 m y0pora0103 ba
101 0# $aspa
102 ## $aES
200 1# $aManual de história da literatura galega$fF. Fernandez del Riego
205 ## $a5ª ed
210 ## $aVigo$cGalaxia,$d[D.L. 1981]
215 ## $a307, [6] p., 24 p. il.$cil.$d18 cm
225 2# $aManuais
300 ## $aTít. da capa e p. de ante rosto: História da literatura galega
512 1# $aHistoria da literatura galega
675 ## $a869.9(091)$vmed$zpor$3379075
700 #1 $aFernández del Riego,$bFrancisco$331290
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $lBN$mFGMON$sL. 81498 P.$x2

Etiqueta de registo: 00675cam 02200241 04500
001 161401
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/161401
005 20000328133300.0
010 ## $a84-7154-458-X
021 ## $aES$bVG-36-1984
095 ## $aPTBN00168194
100 ## $a19981126d1984 k y0pora0103 ba
101 0# $agag
102 ## $aES
106 ## $ar
200 1# $a<As >peregrinaciónes xacobeas
210 ## $aVigo$cGalaxia,$dcop. 1984
215 ## $a177, [4] p.
225 2# $aBiblioteca Básica da Cultura Galega.$iCultura histórica$v9
320 ## $aBibliografia, p. 173-177
606 ## $2SIPOR$3912214
675 ## $a291.3(460)"04/14"$vBN$zpor$3912213
700 #1 $aFernández del Riego,$bFrancisco$331290
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $lBN$mFGMON$sR. 40072 P.$x3
966 ## $lBN$mFGMON$sR. 41406 P.$x3

Etiqueta de registo: 00570cam 022001931 04500
001 141846
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/141846
005 19981122205500.0
095 ## $aPTBN00147579
100 ## $a19600701d1960 m y0pora0103 ba
101 0# $aroa
102 ## $aPT
200 1# $a<A >música popular galega$fFrancisco Fernandez del Riego
210 ## $aPorto$c[s.n.],$d1960
215 ## $a9 p.$d25 cm
305 ## $aSep. Actas Colóquio Estudos Etnográficos Dr. José Leite de Vasconcelos, 3
675 ## $a398$vmed$zpor$3288194
700 #1 $aFernández del Riego,$bFrancisco$331290
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $lBN$mFGMON$sS.C. 19211 V.

Etiqueta de registo: 00668cam 2200229 450
001 1005763
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/1005763
005 20010124154900.0
010 ## $a84-7154-438-5
021 ## $aES$bVG-218-1983
100 ## $a19991102d1983 k y0pory0103 ba
101 0# $agag
102 ## $aES
106 ## $ar
200 1# $aPensamento galeguista do século XX
210 ## $aVigo$cGalaxia,$d1983
215 ## $a220, [4] p.
225 2# $aBiblioteca Básica da Cultura Galega.$iGaleguismo$v27
606 ## $2SIPOR$3976738
675 ## $a321.01(460)"19"$vBN$zpor$3914497
700 #1 $aFernández del Riego,$bFrancisco$331290
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $lBN$mFGMON$sS.C. 33957 P.$x3
966 ## $lBN$mFGMON$sS.C. 34324 P.$x3

Etiqueta de registo: 00583cam 2200217 450
001 999046
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/999046
005 19991115153000.0
010 ## $a84-7154-432-6
021 ## $aES$bVG-130-1983
100 ## $a19990722d1983 k y0pory0103 ba
101 0# $agag
102 ## $aES
106 ## $ar
200 1# $aPensamento Galeguista do século XIX
210 ## $aVigo$cGalaxia,$d1983
215 ## $a195, [4] p.
225 2# $aBiblioteca Básica da Cultura Galega.$iGaleguismo$v26
675 ## $a321.01(460)"18"$vBN$zpor$3914567
700 #1 $aFernández del Riego,$bFrancisco$331290
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $lBN$mFGMON$sS.C. 33958 P.$x3
966 ## $lBN$mFGMON$sS.C. 35837 P.$x3

Etiqueta de registo: 00230nam 2200025 450
001 1369142
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/1369142
010 ## $a84-7154-462-8
021 ## $aES$bVG-72-1984
100 ## $a20060428d1984 km y0pory0103 ba
101 0# $aspa
102 ## $aES
200 1# $aHistoria da literatura
210 ## $aVigo$cGalaxia,$d1984
215 ## $a254, [5] p.
225 2# $aBiblioteca básica da cultura galega$v5
320 ## $aBibliografia, p. 243-254
675 ## $a821.134.3-4(091)$vBN$zpor$31249302
700 #1 $aFernández del Riego,$bFrancisco$331290
966 ## $lBN$mFGMON$sL. 96524 P.$x3

OpendataBNP@bnportugal.pt | Mais informação sobre acesso aos dados BNP