Open Data Biblioteca Nacional de Portugal

Catálogo da BNP: acesso por Identificadores Unívocos
Registos Bibliográficos associados ao registo de autoridade

Etiqueta de registo: 00000nam 2200025 450
001 1829110
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/1829110
010 ## $a978-84-92923-40-3
100 ## $a20130125e2012 k y0pory01030103ba
101 0# $agag
102 ## $aES
106 ## $ar
200 1# $aConstitución política da monarquía española promulgada en Cádiz o 19 de Marzo de 1812$fed. Ramón Máiz, Ramón Villares$gtextos Roberto L. Blanco Valdés, Ramón Maíz, María de Lourdes Pérez González.$cDiscurso preliminar lido nas cortes ao presentar a Comisión de Constitución o proxecto dela$fAgustín de Argüelles
205 ## $aFac-simil
210 ## $aSantiago de Compostela$cConsello da Cultura Galega,$d2012
215 ## $a514 p.
305 ## $aEdición aniversario (1812-2012)
320 ## $aContém bibliografia
324 ## $aFac-simile de: Cadiz : Imprenta Real, 1812
327 1# $aContém: Versão da Constituição em galego e o texto "A Constitución gaditana dende Galicia : fontes bibliográficas e hemrográficas" de María de Lourdes Pérez González, membro do Corpo Facultativo de Arquivos e Bibliotecas
500 00 $aConstituição,$k1812
517 1# $aDiscurso preliminar lido nas cortes ao presentar a Comisión de Constitución o proxecto dela
675 ## $a342.4(460)"1812"$vBN$zpor$31352280
702 #1 $aMáiz,$bRamón,$f1953-$4340$3251848
702 #1 $aVillares,$bRamón,$f1951-$4340$338244
702 #1 $aArgüelles,$bAgustin,$f1778-1844$4070$394980
702 #1 $aBlanco Valdés,$bRoberto L.$4070$3883045
702 #1 $aPérez González,$bLourdes$4070$31489184
710 01 $aEspanha.$3931611
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $lBN$mFGMON$sS.C. 43006 P.$x3

Etiqueta de registo: 00230nlm 2200025 450
001 1777639
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/1777639
100 ## $a20110420d2007 k y0pory0103 ba
101 0# $apor
102 ## $aES
106 ## $as
200 1# $aAlves da Veiga e a Constituinte de 1911$bRecurso electrónico]$fAntónio José Rosas da Silva Pereira$gorient. Ramón Máiz
210 ## $aSantiago de Compostela$c[s.n.],$d2007
215 ## $a1 disco óptico (CD-ROM) em caixa$d13 x 14 x 1 cm
230 ## $aDados textuais
304 ## $aTít. retirado do primeiro ecrã informativo
320 ## $aContém bibliografia
328 #1 $aTese dout., Fac. de Ciências Políticas e Sociais, Univ. de Santiago de Compostela 2007
675 ## $a323.2(469)(043)$vBN$zpor$31257003
675 ## $a329.1(043)$vBN$zpor$31433652
700 #1 $aPereira,$bAntónio José Rosas da Silva$31458471
702 #1 $aMáiz,$bRamón,$f1953-$4727$3251848
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $lBN$mDEM$sS.C. 40205 P.$x1

Etiqueta de registo: 00000nam 2200025 450
001 1821310
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/1821310
010 ## $a978-84-92923-34-2
021 ## $aES$bC 1150-2012
100 ## $a20121018d2012 m y0pory01030103ba
101 0# $aspa
102 ## $aES
106 ## $ar
200 1# $a<O(s) >sentido(s) da(s) cultura(s)$fcompil. Ramón Máiz
210 ## $aSantiago de Compostela$cConsello da Cultura Galega,$dcop. 2012
215 ## $a721 p.
225 2# $aEnsaio e investigación
320 ## $aContém bibliografia
675 ## $a316.7(=1:460)(042)$vBN$zpor$31557899
675 ## $a004.73(460)(042)$vBN$zpo$31557900
675 ## $a316.61(=1:460)"198"(042)$vBN$zpor$31557896
675 ## $a061.3$vBN$zpor$3292562
702 #1 $aMáiz,$bRamón,$f1953-$4220$3251848
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $lBN$mFGMON$sS.C. 136343 V.$x3

Etiqueta de registo: 00230nam 2200025 450
001 1369818
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/1369818
010 ## $a84-7154-434-2
021 ## $aES$bVG-160-1983
100 ## $a20060508d1983 k y0pory0103 ba
101 0# $aspa
102 ## $aES
106 ## $ar
200 1# $aAlfredo Brañas$e<o >ideario do rexionalismo católico-tradicionalista
210 ## $aVigo$cGalaxia,$dcop. 1983
215 ## $a287, [6] p.$ela crisis económica ([1] f.)
225 2# $aConciencia de Galicia$v7
320 ## $aBibliografia, p. 281-287
675 ## $a323.1Brañas, Alfredo$vBN$zpor$31286898
675 ## $a34Brañas, Alfredo$vBN$zpor$31286899
675 ## $a929Brañas, Alfredo$vBN$zpor$31286900
700 #1 $aMáiz,$bRamón,$f1953-$3251848
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $lBN$mFGMON$sS.C. 36107 P.$x3
997 ## $aBIBEOD

Etiqueta de registo: 01246cam 22003493 450
001 682376
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/682376
005 19990106000000.0
010 ## $a84-8121-195-8
010 ## $a84-8121-196-6
010 ## $a84-8121-197-4
021 ## $aES$bC-1869/1994
095 ## $aPTBN00895930
100 ## $a19970522d1994 k y0pory0103 ba
101 0# $aspa
102 ## $aES
106 ## $ar
200 1# $aNationalism in Europe past and present$eactas
210 ## $aSantiago de Compostela$cUniversidade, Servicio de Publicacións e Intercambio Científico,$d1994
215 ## $a2 v.
225 2# $aCursos e Congressos da Universidade de Santiago de Compostela$v84
606 ## $2SIPOR$3253007
675 ## $a323.1(4)$vBN$zpor$3355082
675 ## $a061.3$vBN$zpor$3292562
702 #1 $aBeramendi,$bJusto G.$4340$3251847
702 #1 $aMáiz,$bRamón,$f1953-$4340$3251848
702 #1 $aNúñez,$bXosé-M.$4340$3122040
710 12 $aCongresso Internacional Os Nacionalismos na Europa Passado e Presente,$eSantiago de Compostela,$f1993$3251846
712 02 $aUniversidade de Santiago de Compostela.$bMaster Internacional de Criatividade Aplicada Total$4070$376817
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
930 ## $lBN$mAG$dS.C. 76571/72 V.
966 ## $lBN$mFGMON$sS.C. 76571 V.$x5
966 ## $lBN$mFGMON$sS.C. 76572 V.$x5
997 ## $aBIBEOD

Etiqueta de registo: 00579cam 2200205 450
001 999248
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/999248
005 19991029161200.0
010 ## $a84-7492-205-4
021 ## $aES$bC-184-1984
100 ## $a19990728d1984 k y0pory0103 ba
101 0# $agag
102 ## $aES
106 ## $ar
200 1# $a<O >rexionalismo galego$eorganización e ideoloxía (1886-1907)
210 ## $aA Coruña$cPublicacións do Seminario de Estudos Galegos,$d1984
215 ## $a443, [6] p. a 2 colns.
225 2# $aCuadernos da Área de Ciencias Xurídicas$v1
320 ## $aBibliografia, p. 439-443
675 ## $a353.1(460)"1886/1907"$vBN$zpor$3912962
700 #1 $aMáiz,$bRamón,$f1953-$3251848
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $lBN$mFGMON$sS.C. 82536 V.$x3
966 ## $lBN$mFGMON$sS.C. 107885 V.$x3
997 ## $aBIBEOD

Etiqueta de registo: 00000nam 2200025 450
001 1924613
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/1924613
010 ## $a987-84-92923-64-9
021 ## $aES$bC1738/15
100 ## $a20160308d2015 k y0pory01030103ba
101 0# $agag$aeng
102 ## $aPT
106 ## $ar
200 1# $aRosendo Salvado e o mundo aborixe de Australia$eactas
210 ## $aSantiago de Compostela$cConsello da Cultura Galega,$d2015
215 ## $a281 p
304 ## $aTít. paralelo em inglês
510 1# $aRosendo Salvado and the Australian aboriginal world$zeng
702 #1 $aMáiz,$bRamón,$f1953-$4340$3251848
702 #1 $aShellam,$bTiffany$4340$31679029
710 12 $aCongresso "Rosendo Salvado e o mundo aborixe de Australia",$eSantiago de Compostela,$f2014$31679028
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $lBN$mFGMON$x3

OpendataBNP@bnportugal.pt | Mais informação sobre acesso aos dados BNP