Open Data Biblioteca Nacional de Portugal

Catálogo da BNP: acesso por Identificadores Unívocos
Registos Bibliográficos associados ao registo de autoridade

Etiqueta de registo: 00230nam 2200025 450
001 1708189
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/1708189
010 ## $a84-7492-250-X
100 ## $a20090407d1985 m y0pory0103 ba
101 0# $agag
102 ## $aES
105 ## $ay---z---000gy
106 ## $ar
200 1# $aColección de cantigas da Mahía$erecolleita de Don Lois Tobío Campos$eBrión, 31 de octubro do1880
210 ## $aA Coruña$cEd. do Castro,$d1985
215 ## $a47, [4] p.
225 2# $aCuadernos da área de arte$v2
675 ## $a821.134.4-1"18"$vBN$zpor$3880902
675 ## $a398.8(=1:460)"18"$vBN$zpor$31523814
675 ## $a091.0$vBN$zpor$3336550
675 ## $a808.2$vBN$zpor$3288933
702 #1 $aTobío Campos,$bLois,$f1861-1943$4220$31523700
712 02 $aSeminário de Estudos Galegos$4340$3181272
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $lBN$mFGMON$sL. 117665 V.$x3
997 ## $aBIBEOD

Etiqueta de registo: 00230nam 2200025 450
001 1708185
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/1708185
010 ## $a84-7492-210-0
021 ## $aES$b232-1984
100 ## $a20090407d1984 k y0pory0103 ba
101 0# $agag
102 ## $aES
106 ## $ar
200 1# $aI Seminario Galego de Arte - Comunicación
210 ## $aA Coruña$cEd. do Castro,$d1984
215 ## $a164, [3] p.
225 2# $aCuadernos da área de arte$v1
320 ## $aContém bibliografia
675 ## $a7.01(460-16)(042)$vBN$zpor$31523161
675 ## $a719(460-16)(042)$vBN$zpor$31523162
675 ## $a061.3$vBN$zpor$3292562
710 12 $aSeminario Galego de Arte - Comunicación,$d1,$eA Coruña,$f1982$31416714
712 02 $aSeminário de Estudos Galegos$4557$3181272
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $lBN$mFGMON$sB.A. 35703 V.$x6
997 ## $aBIBEOD

Etiqueta de registo: 00230nam 2200025 450
001 1708098
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/1708098
010 ## $a84-7492-204-6
021 ## $aES$bC-1.054-1984
100 ## $a20090407d1984 m y0pory01030103ba
101 0# $agag
102 ## $aES
106 ## $ar
200 1# $aPetroloxia e estrutura das unidades de Cabo Ortegal, ordes e complexo antiguo
210 ## $aA Coruña$cEd. do Castro,$d1984
215 ## $a355 p.
225 2# $aCuadernos do laboratorio xeolóxico de Laxe$v7
320 ## $aContém bibliografia
675 ## $a553(460)$vBN$zpor$31523117
675 ## $a551.7(460)$vBN$zpor$31523129
675 ## $a061.3$vBN$zpor$3292562
710 12 $aReunion de Xeoloxia e Mineria do Noroeste Peninsuar,$eA Coruña,$f1983$31416282
712 02 $aSeminário de Estudos Galegos$4557$3181272
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $lBN$mFGMON$sS.A. 149042 V.$x3
997 ## $aBIBEOD

Etiqueta de registo: 00230nam 2200025 450
001 1708094
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/1708094
010 ## $a84-7492-204-6
021 ## $aES$bC-6-1984
100 ## $a20090407d1983 m y0pory01030103ba
101 0# $agag
102 ## $aES
106 ## $ar
200 1# $aMinerais e rochas industriais
210 ## $aA Coruña$cEd. do Castro,$d1983
215 ## $a512 p.
225 2# $aCuadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe$v6
320 ## $aContém bibliografia
675 ## $a552(460)$vBN$zpor$31523116
675 ## $a553(460)$vBN$zpor$31523117
675 ## $a551.8(460)$vBN$zpor$31523118
675 ## $a061.3$vBN$zpor$3292562
710 12 $aReunión de Xeoloxía e Minería do Noroeste Peninsuar,$eA Coruña,$f1982$31416278
712 02 $aSeminário de Estudos Galegos$4557$3181272
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $lBN$mFGMON$sS.A. 149041 V.$x6
997 ## $aBIBEOD

Etiqueta de registo: 00443cam 02200169 04500
001 540128
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/540128
005 19990103000000.0
095 ## $aPTBN00743202
100 ## $a19950620d19 km y0pory0103 ba
101 0# $aspa
102 ## $aES
200 1# $aAlgunhas normas para a unificazón do idioma galego
210 ## $aSantiago$cNós,$d[19--]
215 ## $a12, [1] p.
710 02 $aSeminário de Estudos Galegos$3181272
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $lBN$mFGMON$sL. 34409//5 P.
997 ## $aBIBEOD

Etiqueta de registo: 00230nam 2200025 450
001 1369013
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/1369013
010 ## $a84-7492-225-9
021 ## $aES$bC-860-1984
100 ## $a20060427d1984 m y0pory0103 ba
101 0# $aspa
102 ## $aES
106 ## $ar
200 1# $aActas do Primeiro Seminario de Ciencias do Mar$e<as >rías galegas$dProceedings of the First Seminar on Marine Sciences$e<the >galician rías
210 ## $aVigo$cEdiciós do Castro,$d1984
215 ## $a649, [2] p.
320 ## $aContém referências bibliográficas
675 ## $a556.54(460-16)(042)$vBN$zpor$31272443
675 ## $a574.5(460-16)(042)$vBN$zpor$31272444
675 ## $a639.4/.5(460-16)(042)$vBN$zpor$31272445
675 ## $a061.3$vBN$zpor$3292562
710 12 $aSeminario de Ciencias do Mar,$d1,$eVIgo,$f1983$31271496
712 02 $aSeminário de Estudos Galegos$4557$3181272
966 ## $lBN$mFGMON$sS.A. 114595 V.$x3
997 ## $aBIBEOD

Etiqueta de registo: 00456nam 22001571i 450
001 1225099
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/1225099
035 ## $aLIS00680195401
100 ## $a20020304d1934 m y0pory010305 ba
101 0# $apor
102 ## $aES
200 1# $aDez cursos de trabalho$e1923-1934$fSeminário de Estudos Galegos
205 ## $a(2a edición)
210 ## $aCompostela, Pontevedra$cOf. de Paredes Valdês,$d1934
215 ## $a94 p., [1 fl.]$d20 cm$e6 est
710 02 $aSeminário de Estudos Galegos$3181272
801 #0 $aPT$bBN
801 #1 $aFR$bJOUVE
966 ## $lBN$mFGMON$sS.A. 20830//9 P. $x0
997 ## $aBIBEOD

OpendataBNP@bnportugal.pt | Mais informação sobre acesso aos dados BNP